50 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್...

Namma Kannada 375 731 subscribers

ಅಸ್ತಿ ವರಸತ್ವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಹೇಳಿ..ಅಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕೋ ಹೇಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ.ಕೆ

47 Comments

Add Comments